Rensing av rør

All forstenet masse, rust, eller innvokste røtter fjernes. Dette gjøres normalt ved bruk av vann under høyt trykk og/eller med ulike typer mekanisk rensing.