Herding

Kjemisk prosess som har til formål å gjøre produktet hardt og sterkt.