Anboring

Anboring er også punktet der den private vannledningen er koblet på offentlig vannledning.