Schaktfri ledningsförnyelse

Ett begrepp som innefattar alla metoder där man kan förnya ledningar utan att behöva gräva (schakta), eller metoder där endast minimal schaktning behövs.