Relining

Ett mycket vitt begrepp som innefattar metoder både för ledningar i mark och fastigheter med den gemensamma nämnaren att man installerar ett nytt rör i ett gammalt alternativt förlänger livslängden genom beläggning.