Platshärdade foder

En metod där ett nytt material förs in i det gamla röret och härdas efter införsel.